PHÂN ƯU 28-07-2023 Thao Nguyen

Website langkemon.com.vn

Xin thành kính chia buồn cùng tang quyến và cầu nguyện cho hương linh phật tử Liễu Độ – Tộc trưởng Tộc Trần Văn – sớm vãng sanh về Tây Phương Phật. Nam mô Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật !

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác