ĐẠI LỄ VIỆC TIẾU HỌ HỒ 28-03-2024 Thao Nguyen

Hình ảnh ghi nhận qua hai ngày diễn ra Đaị lễ 27 và 28/3/24 tại họ Hồ (Ảnh do phóng viên Minh Hiền cung cấp)

.

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác