Họ Hoàng Thành

 • VIỆT TIẾU HỌ HOÀNG THÀNH

  10-04-2018 minhhien

  Một số hình ảnh Việt Tiếu họ Hoàng Thành trong ngày 24 tháng 2 năm Mậu Tuất (9/4/2018) Lễ Triệu Tổ Hành hương Cúng Cô hồn   Lễ Chánh tế        

 • VIỆT TIẾU CÁC HỌ TRONG THÁNG 2 ÂM LỊCH

  10-03-2018 minhhien

  Chúng tôi xin gửi thông tin lễ Việt Tiếu các tộc họ theo thứ tự thời gian để bà con sắp xếp về dự Việt Tiếu họ Phan Văn: ************************************************************************************************************************************** Việt Tiếu họ Trần Đăng: ******************************************************************************************************************************************* Việt Tiếu họ Hoàng Thành:

 • HỌ TÔI

  22-04-2012 minhhien

  Trước tiên xin phép: BÁC TRƯỞNG và bà con DÒNG HỌ cho tôi được viết đôi dòng chữ về họ mền. Xưa kia Họ tôi được xây dựng địa điểm nằm ở bến Phụ. Hồi đó nhà thờ họ cũng không có gì đẹp và nghiêm trang cho lắm, nhưng bà con có được tấm […]

 • Tộc họ Hoàng ( Thành )

  26-01-2017 admin

  Nhà thờ họ Hoàng Thành (mới) NHÀ THÒ HỌ  HOÀNG Thành (cũ). Địa điểm: Xóm 5, trên đường Ngang, ngược xóm Bàu. Trước đây, nhà thờ ở xóm Bến phụ, năm 1977 (?) mới chuyển về đây và trùng tu năm 1992. Nhà thờ họ được xây mới bên khu đất kế cạnh, khánh thành […]