Họ Hoàng Thành

  • HỌ TÔI

    22-04-2012 minhhien

    Trước tiên xin phép: BÁC TRƯỞNG và bà con DÒNG HỌ cho tôi được viết đôi dòng chữ về họ mền. Xưa kia Họ tôi được xây dựng địa điểm nằm ở bến Phụ. Hồi đó nhà thờ họ cũng không có gì đẹp và nghiêm trang cho lắm, nhưng bà con có được tấm […]

  • Tộc họ Hoàng ( Thành )

    26-01-2017 admin

    Nhà thờ họ Hoàng Thành (mới) NHÀ THÒ HỌ  HOÀNG Thành (cũ). Địa điểm: Xóm 5, trên đường Ngang, ngược xóm Bàu. Trước đây, nhà thờ ở xóm Bến phụ, năm 1977 (?) mới chuyển về đây và trùng tu năm 1992. Nhà thờ họ được xây mới bên khu đất kế cạnh, khánh thành […]