ĐẠI LỄ VIỆC TIẾU HỌ BÙI 27-03-2024 Thao Nguyen

Hình ảnh ghi nhận trong hai ngày diễn ra Đại lễ 26 và 27/3/24 (Ảnh do phóng viên Minh Hiền cung cấp)

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác