Họ Trần Đăng

  • KIẾN TRÚC & KHÔNG GIAN ĐẸP của nhà thờ tộc TRẦN ĐĂNG làng KẾ MÔN

    25-01-2013 DangHuuHung

    NÉT ĐẸP CỦA NHÀ THỜ TỘC TRẦN ĐĂNG langkemon qua cái nhìn Danghuuhung. Trong cảnh quan chung của 16 nhà thờ họ tại làng Kế Môn, mỗi tộc họ đều mang nhiều ảnh hưởng của lối kiến thiết nhà cổ -cung đình nguy nga tráng lệ của dân tộc Việt Nam-như trong quy ước xây […]

  • Tộc Trần (Đăng)

    26-01-2017 minhhien

    NHÀ THỜ HỌ TRẦN (ĐĂNG) Ảnh chụp tháng 12/2012 Địa điểm: Trên đường Ngang, Đội 3.giưã xóm 18-19 Khánh thành năm 1986 (Bính Dần) Cổng Tam quan năm 2009 4 trụ biểu năm 2011 Tộc trưởng: Trần Đăng Lạc Các Tộc trưởng trước: Trần Hữu Nhơn (mất ngày 22/6 Tân Mão).-Trân Đăng Mót,- Trần Hữu […]