Họ Hoàng xóm 10

  • TÌM NGƯỜI THÂN

    16-12-2016 minhhien

    Chúng tôi vừa nhận được Email của bạn huynhduanqn@gmail.com, đoán rằng bạn là con cháu họ Hoàng xóm 10 (bởi nhiều người họ Hoàng này mang họ Huỳnh). Và cũng có nhiều gia đình gốc làng Kế Môn đang ở Quảng Ngãi. Mong bà con tra gia phả để nhận người thân. Bạn có thể kể […]

  • Tộc Họ Hoàng

    26-01-2017 minhhien

    Tộc họ Hoàng xóm 10 (xóm Nguyễn) Địa điểm: Xóm 10. Khánh thành năm 1995(?) Việc Tiếu : không Tộc trưởng: Hoàng Ngọc Nhựt   Các Tộc trưởng trước: Hoàng Tùng, Hoàng Diệp, Hoàng Ngọc Liễng-Hoàng Ngọc Hồ-Hoàng Ngọc Lững-Hoàng Ngọc Sang. Chạp mã: Ngày 8-9 tháng 9 Âm lịch