LỄ LÀNG TẠI CS 52 EAKAR 31-01-2020 minhhien

Tối ngày 7 tháng Giêng năm Canh Tý (31/1/2020) tại đình làng Kế Môn ở CS 52 Eakar, Đăk Lăk, hội đồng hương làng Kế Môn thiết lễ cúng cô hồn đầu năm.

 

 

 

 

 

Ngày 8 tháng Giệng Canh Tý, chính lễ (1/2/2020)

 

 

 

 

 

 

Phản hồi (1)

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác