Liên hệ

  • Đây là web cá nhân dành ghi nhận về làng, họ
  • Mọi ý kiến, tư liệu xin liên hệ :

Email : langkemon@gmail.com

website: www.langkemon.com.vn

ĐT:  Đặng Minh Hiền 0908 670 321

Tài khoản Ngân hàng Vietcombank Chi Nhánh Bảy Hiền – TP.HCM:

Số TK: 025  100  148  9864