Họ Phan Văn

 • LỄ CHẠP MÃ HỌ PHAN VĂN

  15-10-2012 minhhien

  Chúng tôi nhận được hình lễ chạp mã và thông tin họ Phan Văn do anh Phan Văn Chính gửi về. Rất tiếc vì hình quá nhỏ. Xin cảm ơn anh. Họ Phan Văn địa điểm đội 3 xóm 17, nhà thờ tựa lưng 27 độ Đông Bắc ‘NE”, quay mặt về Sơn Mùi, 207 […]

 • HỌ PHAN VĂN THÔNG BÁO

  24-07-2012 minhhien

  Kính gửi :                      Các Bác, Chú Thím, O Dượng và toàn thể con cháu Nội Ngoại trong tộc họ Phan Văn làng Kế Môn.                  Căn cứ theo tinh thần cuộc họp của tộc Họ vừa qua, trân trọng kính mời toàn thể các Bác, các Chú trong tộc họ Phan Văn làng Kế […]

 • Tộc Phan (Văn)

  26-01-2017 minhhien

  NHÀ THỜ HỌ PHAN (VĂN) Địa điểm: Đội 3, Xóm 16 Khánh thành năm 1999 Tộc trưởng: Phan Văn Cầu Các Tộc trưởng trước: Phan Văn Cớ-Phan Văn Hờn-Phan Văn Cóc-Phan Văn Hổi… Việc Tiếu: Bỏ Tộc có 2 nhánh Chạp mã: 28 tháng 8 Âm lịch