Họ Phan Văn

  • VIỆT TIẾU HỌ PHAN VĂN

    24-03-2018 minhhien

    Một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận được trong đại lễ Việt Tiếu họ Phan Văn ngày 8 tháng 2 Mậu Tuất (24/3/2018) Lễ Túc yết Lễ cúng Cô hồn   Lễ Chánh tế Một số hình ảnh bà con đi hành hương    

  • VIỆT TIẾU CÁC HỌ TRONG THÁNG 2 ÂM LỊCH

    10-03-2018 minhhien

    Chúng tôi xin gửi thông tin lễ Việt Tiếu các tộc họ theo thứ tự thời gian để bà con sắp xếp về dự Việt Tiếu họ Phan Văn: ************************************************************************************************************************************** Việt Tiếu họ Trần Đăng: ******************************************************************************************************************************************* Việt Tiếu họ Hoàng Thành:

  • LỄ CHẠP MÃ HỌ PHAN VĂN

    15-10-2012 minhhien

    Chúng tôi nhận được hình lễ chạp mã và thông tin họ Phan Văn do anh Phan Văn Chính gửi về. Rất tiếc vì hình quá nhỏ. Xin cảm ơn anh. Họ Phan Văn địa điểm đội 3 xóm 17, nhà thờ tựa lưng 27 độ Đông Bắc ‘NE”, quay mặt về Sơn Mùi, 207 […]

  • HỌ PHAN VĂN THÔNG BÁO

    24-07-2012 minhhien

    Kính gửi :                      Các Bác, Chú Thím, O Dượng và toàn thể con cháu Nội Ngoại trong tộc họ Phan Văn làng Kế Môn.                  Căn cứ theo tinh thần cuộc họp của tộc Họ vừa qua, trân trọng kính mời toàn thể các Bác, các Chú trong tộc họ Phan Văn làng Kế […]

  • Tộc Phan (Văn)

    26-01-2017 minhhien

    NHÀ THỜ HỌ PHAN (VĂN) Địa điểm: Đội 3, Xóm 16 Khánh thành năm 1999 Tộc trưởng: Phan Văn Cầu Các Tộc trưởng trước: Phan Văn Cớ-Phan Văn Hờn-Phan Văn Cóc-Phan Văn Hổi… Việc Tiếu: Bỏ Tộc có 2 nhánh Chạp mã: 28 tháng 8 Âm lịch