LÀNG ĐANG NGẬP LỤT 12-10-2020 minhhien

Trưa nay anh Hồ Khoa gửi một số hình ảnh về cảnh ngập lụt ở làng. Chưa biết thiệt hại như thế nào.

Theo thông tin, trong mấy ngày đến nước sẽ còn cao hơn nữa !

Mong mọi an lành đến với quê nhà.

 

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác