ĐẠI LỄ VIỆC TIẾU HỌ HOÀNG NGỌC 29-03-2024 Thao Nguyen

Hình ảnh tiêu biểu ghi nhận qua hai ngày diễn ra Đại lễ 28 và 29/3/24 (Ảnh do phóng viên Minh Hiền cung cấp)

.

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác