CHIA BUỒN 04-01-2015 minhhien

dda1377092256

Vô Cùng thương tiếc khi hay tin:

 

Cụ Ông:     BÙI THÍCH

Pháp Danh:      Quảng Trừng

 

Sinh năm 1927 (Đinh Mão) tại Làng Kế Môn, Quận Phong Điền

Tỉnh Thừa Thiên-Huế. Nguyên chủ Tiệm Vàng Mỹ Phương tại

Thành Phố Kontum (trước năm 1972 và Chợ Dalat sau năm 1973)

 

Vừa mệnh chung vào lúc 6 giờ 30 chiều ngày 29 tháng 12 năm 2014

(nhằm ngày 8 tháng 11 năm Giáp Ngọ )tại tư thất thành phố Santa Ana

California.

 Hưởng Thương Thọ :   88  Tuổi

 

Thay mặt Ban Chấp Hành Hội Tương Tế Làng Kế Môn tại Thành Phố

Houston và Vùng Phụ Cận, cũng như tất cả bà con ngươi Làng định cư

tại Houston-TX, xin thành thật chia buồn cùng đại tang quyến.

 

Nguyện cầu hương linh Phật Tử Quảng Trừng Vãng Sanh Cực Lạc Quốc

 

Ban Chấp Hành Hội Tương Tế Làng Kế Môn

 

             ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

 

Phản hồi (1)

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác