CẢM TẠ 13-03-2018 minhhien

Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ :

  • TT Trụ trì cùng chư tôn đức chùa Vạn Phước, Kế Môn
  • Quý tộc họ Nội – Ngoại
  • Quý thông gia
  • Quý Hội đồng hương các nơi
  • Bà con Xóm 3, làng Kế Môn
  • Quý ban ngành, đoàn thể
  • Quý thân bằng, quyến thuộc, bạn bè thân hữu

Đã thăm viếng, chia buồn, tiễn đưa cha, ông, cố chúng tôi đến nơi an nghỉ cuối cùng là:

Cụ ông : Bùi Viết Tuất

Pháp danh: Quảng Đạo

Tạ thế ngày 17 tháng Giêng năm Mậu Tuất

An táng ngày 22 tháng Giêng năm Mậu Tuất tại quê nhà

Hưởng thọ : 97 tuổi

Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, kính mong chư tôn đức cùng quý vị lượng tình tha thứ cho.

Tang gia đồng bái tạ

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác