VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC 16-07-2013

Vô cùng thương tiếc anh HOÀNG MẠNH thành viên của hội đồng hương làng Kế Môn tại thị xã Buôn Hồ Dak lak đã từ trần sau một cơn đột quị . Gia đình đã mất đi một người chồng , người cha mẫu mực HĐH làng Kế Môn đã mất đi một thành viên nhiệt tình năng động . Mặc dầu trời Daklak mấy hôm nay  đổ mưa nhưng hầu hết bà con bạn bè (  con dân làng Kế Môn ) sống trên địa bàn tỉnh Daklak đã về tại tư  gia viếng và chia buồn cùng gia đình .

HĐH làng Kế Môn vô cùng thương tiếc anh HOÀNG MẠNH

WP_20130715_007 WP_20130715_001 WP_20130715_002  WP_20130715_004

 

WP_20130715_006

Ảnh : Phan Văn Chính

 

 

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác