LỄ CẦU AN ĐỒNG HƯƠNG LÀNG KẾ MÔN TẠI BUÔN HỒ 26-02-2024 minhhien

Ngày 16-17 tháng Giêng năm Giáp Thìn (25-26/2/2024) Đồng hương làng Kế Môn Thừa Thiên Huế tổ chức lễ cầu an tại Đình làng Kế Môn Buôn Hồ

Lễ cúng Cô hồn ngày 16 tháng Giêng

Lễ cúng cầu an ngày 17 tháng Giêng

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác