PHÂN ƯU (Ông Lê Thắng) 01-07-2016 Thao Nguyen

PHÂN ƯU

Nhận được tin trể, bào huynh của các em Lê Thị Hải và Lê Chương, Hội
Viên Hội Tương Tế Làng Kế Môn Tại Thành Phố Houston và Vùng Phụ

Anh LÊ THẮNG

Sinh năm 1950 tại Làng Kế Môn-Điền Môn-Thừa Thiên –Huế.
Vừa từ trần vào lúc 8 giờ 30 tối ngày 21 tháng 6 năm 2016
(nhằm ngày 17 tháng 5 Bính Thân)
tại Ấp Thái Phiên-Thành Phố Đà Lạt- Việt Nam.
Hưởng thọ 66 Tuổi
Nghi thức Lễ An Táng đã được tổ chức vào ngày 24 tháng 6 năm
2016 (nhằm ngày 20 tháng 5 Âm Lịch)
tại nghĩa trang Làng KếMôn –Thái Phiên- Đà Lạt.

Trước sự mất mát lớn lao này. Thay mặt Ban Chấp Hành Hội
Tương Tế Làng Kế Môn tại Tp. Houston và tất cả bà con hội viên
cùng đồng hương người Làng . Xin thành thật chia buồn cùng gia
đình hai em Hải và Chương cùng đại tang quyến.

Nguyện cầu hương Linh người quá cố sớm được siêu thoát.

Hội Tương Tế Làng Kế Môn Houston

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

TM. BCH/HTT/LKM

Hoàng Ngọc Ẩn

Hội Trưởng

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác