// CÁO PHÓ 12-07-2020 minhhien

CHIA BUỒN

 

Được tin cụ ông: Hoàng Ngọc Tuệ

Pháp danh:          Quảng Trí

Sinh năm 1937 tại Kế Môn, Điền Môn, Phong Điền, Thừa Thiên Huế

Tạ thế ngày 10-7-2020 (nhằm 20 tháng 5 năm Canh Tý)

Tại Houston, Texas, Hoa Kỳ

Hưởng thọ :  84 tuổi,

Ngày 14/7/2020 sẽ đưa linh cửu về an táng tại làng Kế Môn quê nhà

Website langkemon.com.vn thành kính chia buồn cùng tang quyến.

Nguyện cầu hương hồn cụ vãng sanh cực lạc quốc.

Đặng Minh Hiền

 

 

 

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác