// PHÂN ƯU 23-01-2019 minhhien

PHÂN ƯU

Nhận đuọc tin buồn Thân Mẫu của Ông BÙI TIẾN,chủ nhân Tiệm Vàng Kim Hoàn (khu Southwest), đương kim Phó Hội Trưởng Hội Tương Tế Làng Kế Môn tại Thành Phố Houston, và Vùng Phụ Cận Tiểu Bang Texas, đồng thời là Trưởng Đại diện Đồng Nghiệp Kim Hoàn Viêt Nam tai Houston là:

Quả Phụ BÙI MĨNH 

Nhủ Danh HOÀNG THỊ MON

Pháp Danh Quảng Tâm

Sinh ngày 4 tháng 6 năm 1928 tại Làng Kế Môn-Thừa Thiên -Huế

Đã từ trần vào lúc 9 giờ 25 sáng ngày 20 tháng 1 năm 2019 (nhằm ngày 15 tháng Chạp Âm Lịch)

Hưởng Thượng Thọ 92 Tuổi

Linh Cửu hiện được quàn tai tư thất của gia đình ở Làng Kế Môn-Điền Môn-Phong Điền-Thừa Thiên-Huế và sẽ đươc an táng tại Nghĩa Trang của Làng vào lúc 8 giờ sáng ngày 27 tháng 01 năm 2019 (nhằm ngày 22 tháng Chạp năm Mậu Tuất).

Trước sự mất mát lớn lao này.Thay mặt Ban Cố Vấn-Ban Chấp Hành-Toàn Thể Hội Viên cùng tất cả bà con Đồng Hương người Làng. Xin thành thật chia buồn với Ông Bà Bùi Tiến-Hoàng Thị Mai cùng Đại Tang Quyến.

Nguyện cầu Hương Linh Phật Tử Quảng Tâm Hoàng Thị Mon sớm được Vãng Sanh Cực Lạc Quốc.

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 Thay mặt Ban Chấp Hành Hội Tương Tế

Làng Kế Môn Houston 

Hội Trưởng

 

HOÀNG CẦU

 

 

Phản hồi (1)

 • minhhien (author)
  Tháng Một 23rd, 2019 lúc 18:15

  CHIA BUỒN
  Được tin cụ bà Hoàng Thị Mon, Pháp danh Quảng Tâm là thân mẫu anh Bùi Tiến từ trần vào lúc 9 giờ 25 sáng ngày 20 tháng 1 năm 2019 (nhằm ngày 15 tháng Chạp Âm Lịch)tại làng Kế Môn
  Hưởng Thượng Thọ 92 Tuổi.

  Linh cửu sẽ được An táng tại Rú làng vào lúc 8 giờ sáng ngày 27 tháng 01 năm 2019 (nhằm ngày 22 tháng Chạp năm Mậu Tuất).
  website langkemon.com.vn xin chia buồn cùng gia đình anh Bùi Tiến. Nguyện cầu hương hồn cụ bà siêu sanh tịnh độ.
  Đặng Minh Hiền

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác