LỄ LÀNG TẠI HOUSTON 18-02-2019 minhhien

Chúng tôi vừa nhận được hình ảnh lễ cúng đầu năm của Hội Tương Tế làng Kế Môn tại Houston, Hoa Kỳ do anh Hoàng Lý gửi về. Xin trích đăng một số hình ảnh này. Xin cảm ơn anh Hoàng Lý

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác