CHIA BUỒN 08-03-2021 minhhien

Được tin anh Hoàng Trúc, Tự: Hang Hoang

Pháp danh: Nguyên Mỹ

Sinh năm: 1977

Là con trai ông Hoàng Tiếu

– Ban Điều Hành hội đồng hương Kế Môn tại TP Hồ Chí Minh

Từ trần ngày 14/02/2021

(nhằm ngày 02 tháng Giêng năm Tân Sửu) tại Hoa Kỳ

Hưởng dương 45 tuổi

Linh cửu được đưa về quàng tại Vãng Sanh Đường chùa Vĩnh Nghiêm,

339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP HCM

từ ngày 7 đến ngày 10/3/2021.

Lễ động quan lúc 07h00 ngày 10/3/2021,

sau đó đưa đi hỏa táng tại Phước Lạc Viên (Dĩ An- Bình Dương)

website langkemon.com.vn xin chia buồn cùng anh Hoàng Tiếu và gia đình.

Nguyện cầu hương linh anh Hoàng Trúc- PD Nguyên Mỹ vãng sanh cực lạc quốc

Hội Đồng Hương làng Kế Môn tại TP HCM đến viếng

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác