NHỚ CHA 17-07-2012 minhhien

      

       Bây giờ cha đã đi xa

       Bây giờ còn lại chỉ là nhớ thương

       Cha ơi trong những đêm trường

       Nguyện cầu cha được nhẹ đường vãng sanh.

                                                                              Hoàng Ngọc Phú

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác