Tin mới nhận 21-03-2019 minhhien

Mới nhân được facebook anh Hùng về hoàn cảnh thương tâm ở làng, mong bà con giúp đở.

Hoàng Ngọc Hùng

Hôm qua lúc 09:06 ·

TIN QUÊ HƯƠNG KẾ MÔN
———000———-
NỖI ĐAU VÀ NỖI KHỔ CUỘC ĐỜI
Hôm Nay Là Ngày Rằm Tháng Hai
Cho Phép Hoàng Ngọc Hùng : Mạng Phép Tâm Sự Hoàn Cãnh Trên Quê Hương , Hùng Nhìn Thấy Hoàng Cảnh Hai vợi chồng : HỒ TÁ HẢI
Và Vợ. : TRẦN THỊ THANH
Thôn Kế Môn Xã Điền Môn Huyện Phong Điền Tỉnh Thừa Thiên Huế
Xóm 31 Thôn 2 xin cám ơn
Chồng mang bệnh hiễm nghèo, vợ thì gãy chân 20 ngày còn đăng bột, còn nỗi đau nào như vậy các bạn, Lòng Hùng Không sao cầm Lòng …
Mà Mắt Rưng rưng Không sao nói nên Lời , Vậy Hùng Lên fb Kính Mong Người Làng Kế Môn và Mạnh Thường Quân
Trong Nước Cũng Như Hãi Ngoại , Thương Cho Hoàn Cãnh quá Bi Đát, Quá Bi Đát. Từng Giây Phút Nầy , Hảy Bỏ Ra chút Tâm Cho Lòng Nhẹ Hẵng , Cũng Như Chia sẽ bà Con Làng , Cũng Như nhà Hão Tâm Biết , Rất Mong Một Tấm Lòng Hướng Thiện
Trong Thời Gian còn Ở Làng Hùng Xin nhận Công Đức Quý Vị
Từ Ngày 15/2/ —20/2 Â L Kỹ Hợi 2019 : xin chân Thành Cám Ơn các Bạn
Điện Thoại Hùng :0909211314
Tài Khoãn ngân Hàng ARRIBANK Nông Nghiệp Huyện Phong Điền Xã Điền Lộc : Thùa Thiên Huế : Hoàng Duy Linh :Số TK 4001205139003

Xin Cập Nhật : Giúp Đở Cho : Hồ Tá Hãi , và Vợ : Trần Thị Thanh
Hãi Lâm Bệnh Hiễm Nghèo , Thanh Gãy Chân 20 Ngày Rồi , Nỗi Đau như vậy Ai chịu Được Người , Xin Một Tấm Lòng Từ Trái Tim ……

1- Hoàng Ngọc Hùng bmt:500.000₫
2- Hố Dũng: Hương:đak L500.000₫
3- Nguyễn Thị Trang CUKUIM đak Lak
:500.000₫
4- Hoàng Thi Dinh : Bình Dương
:1.000.000₫
5 Hồ Phương QuãngTri1.000.000₫
6- Bùi Thị Thão Phước an Đak Lak
:100.000₫
7-Lê Nhung : Huế. :500.000₫
8- Lê Lý :Ê Bốc Bmt. ;200.000₫
9- Hoàng ngọc Hoà: Hằng
Buôn mê Thuột. :500.000₫
10- Nguyễn thi Hoa Hoa kỳ
:2.000.000₫
11- Trương Thị Vui Bmt1.000.000₫
12- Nguyễn V Ngọc Bmt:200.000₫
13- Trần Đăng DũngBmt200.000₫
14- Lê Cãnh Tuyến Nga
E Bốc Quãng phú Đak L500.000₫
15-Lê Quý Hoa Kỳ. :100.usd
16- Hồ Tá Thịnh : Bmt. :500.000₫
17- Nguyễn Banh Huế. :200.000₫
18- Bùi Thị Oanh: Đnang300.000₫
19-PhanT Sương Đnang 200.000₫
20- Trần Văn Trọng Bmt:1,000,000₫
21-Đặng Hữu Hồng Bmt 300.000₫
22-Hùng : Nhung Bmt. : 200.000₫

TIN MỚI NHẬN QUA ĐIỆN THOẠI VÀ METXUNGGO
-Võ Thị Hương Hoa Kỳ : 2.000.000₫
-Lê Cãnh Mong :Hay Lê Cảnh Thắng
Hoa Kỳ. :300 Usd

Người Đăng Tin Xin chân Thành Cám ơn
Tin chiều nay trên quê hương Kế Môn ba anh em cũa Nguyễn Thanh Đệ Từ Hoa kỳ, và Hai em Ở Làng và Phiku đã giao tại gia đình, xin cám ơn ;3,000,000₫

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác