Hình ảnh về làng 11-09-2010 admin

Chúng tôi vừa nhận được một số hình ảnh sinh hoạt ở làng do ông Đặng Hữu Hùng (Đà Nẵng) gửi cho trang web. Chúng tôi đã sử dụng 1 tấm vào bài ” Nét đẹp văn hóa của làng”, 1 tấm vào bài “Ông Hồ Huệ…”và dưới đây là những hình ảnh sinh hoạt thường thấy ở quê  nhà…


Ke Mon – Que Toi

Cảnh vườn nhà

Vườn trong gia đình

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác