ĐỒNG LÚA VÀNG THÁNG TƯ 28-05-2023 Thao Nguyen

(Mến tặng bà con nông dân làng Kế Môn)

*

Cánh đồng làng tháng tư mùa gặt

Lúa đông – xuân trĩu hạt vàng ươm

Xa kia hùng vĩ Trường Sơn

Một màu xanh thẫm, mây vờn trên cao

*

Đồng lúa ấy trải bao dâu bể

Vẫn dành nguyên cho thế hệ hậu sinh

Nông dân lớp lớp quê mình

Chăm lo cày cấy đáp tình cha ông

*

Nhớ năm xưa đồng không vắng lặng

Lúa hè – thu mất trắng não nề

Sâu rầy, nắng hạn, lụt về…

Cha ông khốn khó trăm bề nguy nan

*

Nay nghề nông mở mang tiến bộ

Thuốc trừ sâu, diệt cỏ sẵn sàng

Nước, phân, cần, giống rõ ràng

Máy cày, máy xới vào hàng thay trâu

*

Bà con ơi cùng nhau trân trọng

Hạt lúa này: nguồn sống bao đời

Dù cho vật đổi sao dời

“Hột ngọc nhà trời” mãi giữ đừng quên

*

Thơ: Thảo Nguyên – Ảnh: Lanh Le

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác