CHIA BUỒN 09-02-2014 minhhien

Hay tin cụ bà Hoàng  Thị Song, nhạc mẫu anh Đặng Thuận, thành viên Ban Chấp Hành hội đồng hương làng Kế Môn – Nha Trang quá vãng tại quê nhà, hưởng thọ 91 tuổi, thay mặt hội đồng hương Nha Trang, chúng tôi chia buồn cùng tang quyến. Nguyện cầu  hương hồn cụ bà được siêu sanh Tịnh độ.

Hội trưởng

Hoàng Luân

 

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác