LỄ LÀNG TẠI NHA TRANG 02-02-2023 minhhien

Ngày 12 tháng Giêng (2/2/2023) Đồng hương làng Kế Môn tại Nha Trang lễ Cầu An và họp mặt đầu năm tại nhà hàng Hoàng Lan 236 đường 23 tháng 10, Nha Trang – Khánh Hòa.

Sau phần lễ là chụp hình lưu niêm, dự tiệc và ca hát

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác