CHIA BUỒN 13-04-2019 minhhien

Chúng tôi nhận được tin muộn :

Ông Hoàng Công Quốc Hùng

Sinh năm 1957 tại Kế Môn

Sau những năm bệnh ngặc nghèo, lúc 15 giờ ngày 11 /4/2019 (7 tháng 3, năm Kỷ Hợi) đã từ giã cỏi trần.

Hưởng thọ 63 tuổi.

Xin chia buồn cùng tang quyến, nguyện cầu hương hồn ông siêu sanh về cõi tịnh độ.

Đặng Minh Hiền

 

 

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác