CÁO PHÓ 26-05-2018 minhhien

Được tin ông Lê Sửu – HỘI TRƯỞNG DANH DỰ- Làng Kế Môn tạị Sài Gòn vừa qua đời, hưởng thọ 82 tuổi.

website langkemon.com.vn thành kính chia buồn cùng tang quyến và Hội đồng hương làng Kế Môn tại Sài Gòn.

Nguyện cầu hương hồn ông siêu sanh tịnh độ.

Đặng Minh Hiền

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác