CHIA BUỒN 20-03-2018 minhhien

hoa

Được tin muộn:

Cụ Bà:  Hoàng Thị Gái

Sinh năm: 1951tại làng Kế Môn

Là thân mẫu anh Hồ văn Phước, Chủ Tịch CLB Trẻ  làng Kế Môn tại Đằ Nẵng

Tạ thế ngày 28 tháng  Giêng năm Mậu Tuất (15/3/2018) tại Đà Nẵng

Hưởng thọ 67 tuổi

Ngày 20/3/2018 di quan về làng Kế Môn, Phong Điền, Thừa Thiên Huế

An táng tại rú lảng lúc 6 giờ 45 ngày 6 tháng 2 năm Mậu Tuất (22/3/2018)

Website langkemon.com.vn thành kính chia buồn cùng gia đình anh Hồ Văn Phước.

Nguyện cầu hương hồn cụ bà siêu sanh tịnh độ.

Đặng Minh Hiền

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác