CAO PHO // 08-04-2018 minhhien

CÁO PHÓ

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn bè gần xa Mẹ, Bà Nội, Bà Ngoại của chúng tôi là:

Bà Qủa Phụ – Nguyễn Thanh Chung

Nhũ Danh – Trần Thị Huyên

Pháp Danh – Đồng Thuyên

Sinh ngày 6 tháng 5 năm 1936, tại Kế Môn, Phong Điền, Huế, Việt Nam

Đã tạ thế lúc 2:40 giờ sáng, ngày 04 tháng 04 năm 2018 (Nhằm ngày 19 tháng 2 năm Mậu Tuất, tại Fort Lauderdale, Forida, Hoa Kỳ)

HƯỞNG THỌ 82 TUỔI

Linh cữu được quàn tại nhà quàn Resthaven Funeral Home 11800 West Hightway 54, Wichita, KS 67209 – (316) 722-2100

Chương trình tang lễ và thăm viếng

Thứ Năm Ngày 12-4-2018:

2:00pm Lễ Nhập Liệm và Phát Tang

Thứ Sáu Ngày 13-4-2018:

9:30am – 11:30am Thăm Viếng

1:00pm – ̉6:00pm Thăm Viếng ̉

3:00pm Lễ Cầu Siêu

Thứ Bảy Ngày 14-4-2018:

9:30am -11:30am Thăm Viếng

1:00pm – 5:00pm Thăm Viếng

5:00pm Lễ Di Quan

TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO

Trưởng Nam: Nguyễn Thanh Tuấn cùng vợ và các con

Cháu Đích Tôn: Nguyễn Duy Kevin

Trưởng Nữ: Nguyễn Thi Thanh Phương cùng chồng̣ và các con

Thứ Nam: Nguyễn Thanh Quang cùng vợ và các con

Thứ Nữ: Nguyễn Thị Thanh Nga cùng chồng̣ và các con

Thứ Nữ: Nguyễn Thị Thanh Hằng cùng chồng̣ và các con

Thứ Nữ: Nguyễn Thị Thanh Tuyền cùng chồng̣ và các con

CÁO PHÓ NÀY THAY THẾ THIỆP TANG

XIN MIỄN PHÚNG ĐIẾU

——————————-

hoa H6

PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn Thân Mẫu của cháu Nguyễn Thanh Tuấn-Chủ nhân Tiệm Vàng KIM CHI  tại Thành Phố Wichita-Tiểu bang Kansas là :

Cụ Bà Quả Phụ:    NGUYỄN THANH CHUNG

Nhủ Danh:    TRẦN THỊ  HUYÊN

Pháp Danh:    ĐNG THUYÊN

Sinh ngày 6 tháng 5 năm 1936 tại Làng Kế Môn-Điền Môn-Phong Điền-Thừa Thiên-Huế

Đã tạ thế vào lúc 2 giờ 40 sáng, ngày 04 tháng 4 năm 2018 tại Thành Phố Fort Lauderdale, Tiểu Bang Florida, U.S.A

Hưởng Thượng Thọ:     82 Tuổi

Linh cửu hiện được quàn tại Nhà Quàn Resthaven Funeral Home

11800 West Highway 54-Wichita, KS 67209

Phone (316) 722-2100

Lễ Di Quan và An Táng sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Thứ Bảy ngày 14 tháng 4 năm 2018 tại Nghĩa trang Resthaven Garden Cemetery,Wichita-Kansas.

Trước sự mất mát lớn lao này.Thay mặt cho Ban Chấp Hành Hội Tương Tế Làng Kế Môn tại Thành Phố Houston và Vùng Phụ cận cùng tất cả bà con của Làng. Xin thành thật chia buồn cùng Cháu và Đại Tang Quyến.

Nguyện cầu Hương Linh Phật Tử Đồng Thuyên sớm được Vãng Sanh Cực Lạc Quốc

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

  1. Hội Tương Tế Làng Kế Môn Houston-TX

 Hội Trưởng

 HOÀNG CẦU

========

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác