CÁO PHÓ // 23-01-2015 minhhien

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:

Cha, ông chúng tôi là:  ĐẶNG HỮU THÁI ( tên thường gọi là CHÁI ),

Pháp danh Nhật Định, Sinh ngày 10/5/1925,

Từ trần lúc 15 giờ 10′ ngày 21/1/2015 (2-12-Giáp ngọ) tại quê nhà.

Thượng thọ 91 tuổi.

Linh cửu quàng tại xóm Chùa làng Kế Môn.

Lễ động quan lào lúc 6 giờ ngày 26/1/2015 (7-12 Giáp Ngọ)

Sau đó an táng tại rú làng.,

Thay mặt tang gia kính báo

Trưởng nữ :  Đặng Thị Thạnh

 

Phản hồi (2)

 • minhhien (author)
  Tháng Một 23rd, 2015 lúc 18:26

  Được tin Bác Đặng Hữu Thái (Chái), Pháp danh Nhật Định, Tộc trưởng họ Đặng Hữu làng Kế Môn từ trần ngày 21/1/2015 (2-12 Giáp Ngọ) tại quê nhà. Sau đó sẽ an táng tại rú làng Kế Môn ngày 26/1/2015 (7-12 Giáp Ngọ).
  Website langkemon.com.vn thành kính chia buồn cùng Tộc Đặng Hữu làng Kế Môn và gia quyến.
  Nguyện cầu hương hồn Bác siêu sanh tịnh độ.

 • minhhien (author)
  Tháng Một 23rd, 2015 lúc 18:36

  Hay tin Bác Đặng Hữu Thái (Chái), Pháp danh Nhật Định, Tộc trưởng họ Đặng Hữu làng Kế Môn từ trần ngày 21/1/2015 (2-12 Giáp Ngọ) tại nhà ở xóm Chùa làng Kế Môn, và sẽ an táng tại rú làng ngày 26/1/2015 (7-12 Giáp Ngọ).
  Thay mặt tộc Đặng Hữu làng Kế Môn tại Gài Gòn thành kính chia buồn cùng gia đình Bác
  Nguyện cầu hương hồn Bác vãng sanh cực lạc quốc..

  Đặng Hữu Tường

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác