CẢM TẠ 07-03-2019 minhhien

CẢM TẠ

Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ:

Chư tôn đức và Ban Hộ niệm :

  • Chùa Vạn Đức
  • Chùa Linh Trưởng
  • Chùa Nguyên Hương
  • Chùa Phước Hòa

Đồng cảm tạ:

  • Hội Đồng hương Làng Kế Môn tại TP HCM
  • Lệ Châu Hội quán
  • Hội nghề nghiệp Kim hoàn TP HCM
  • Cùng quý đồng nghiệp, quý thân bằng quyến thuộc, hàng xóm láng giềng

Đã tụng niệm, chia buồn, phúng điếu, tiễn đưa cha, ông chúng tôi là:

Ông Hoàng Ngọc Giao (Hoàng Ngọc Giáo) từ trần ngày 6 tháng Chạp năm Mậu Tuất (11/1/2019), hưởng thọ 88tuổi

Trong lúc tang gia bối rối ắc có những điều sơ suất, ngưỡng mong chư tôn đức cùng toàn thể quý vị lượng thứ cho

Tang gia đồng bái tạ

 

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác