Các Tộc họ

 • Tộc Phan (Thại)

  26-01-2017 minhhien

  NHÀ THỜ HỌ PHAN (Thại) Địa điểm: Đầu xóm Đề (Xóm 9), khánh thành tiền đàn năm 2002 Tộc trưởng: Phan Ngọ Tộc trưởng trước: Phan Thại Các Tộc trưởng trước: …Phan Thại, Phan Choai-Phan Thức-Phan Dinh-Phan trì-Phan Thừa-Phan Biên-Phan Loan-Phan Dung-Phan Chít-Phan Liên. Việc Tiếu: năm Tuất Chạp mã: 10-11 tháng 9 ÂL

 • Tộc Họ Hoàng

  minhhien

  Tộc họ Hoàng xóm 10 (xóm Nguyễn) Địa điểm: Xóm 10. Khánh thành năm 1995(?) Việc Tiếu : không Tộc trưởng: Hoàng Ngọc Nhựt   Các Tộc trưởng trước: Hoàng Tùng, Hoàng Diệp, Hoàng Ngọc Liễng-Hoàng Ngọc Hồ-Hoàng Ngọc Lững-Hoàng Ngọc Sang. Chạp mã: Ngày 8-9 tháng 9 Âm lịch

 • Tộc Nguyễn (Xuôi)

  minhhien

  NHÀ THỜ HỌ NGUYỄN (Xuôi) Địa điểm: Trên đường Ngang, Xuôi xóm Nguyễn (Xóm 11). Khánh thành năm 1997 Tộc trưởng: Nguyễn Thanh Thành Các Tộc trưởng trước: Nguyễn Thanh Kỉnh, Nguyễn Thanh Túc, Nguyễn Thanh cần, Nguyễn Thanh Tôi-Nguyễn Thanh Chỉ Việc Tiếu: năm Mùi Chạp mã: ngày 4 tháng 9 Mộ Tổ :

 • Tộc họ Lê

  minhhien

  Nhà thờ tộc họ Lê Địa điểm:  Trên đường ngang, đầu xóm Khe phụ (xóm 14) Khánh thành năm 1993. Lăng Mộ Tổ họ Lê (xóm 4-5 đi lên rú) Tộc trưởng: Lê Viết Các Tộc trưởng trước: Lê Cảnh Điệt, ( Tạ thế lúc 12 giờ 10 ngày 22/10/2015 (nhằm ngày 10/9 năm Ất […]

 • Tộc Phan (Văn)

  minhhien

  NHÀ THỜ HỌ PHAN (VĂN) Địa điểm: Đội 3, Xóm 16 Khánh thành năm 1999 Tộc trưởng: Phan Văn Cầu Các Tộc trưởng trước: Phan Văn Cớ-Phan Văn Hờn-Phan Văn Cóc-Phan Văn Hổi… Việc Tiếu: Bỏ Tộc có 2 nhánh Chạp mã: 28 tháng 8 Âm lịch

 • Tộc Trần (Đăng)

  minhhien

  NHÀ THỜ HỌ TRẦN (ĐĂNG) Ảnh chụp tháng 12/2012 Địa điểm: Trên đường Ngang, Đội 3.giưã xóm 18-19 Khánh thành năm 1986 (Bính Dần) Cổng Tam quan năm 2009 4 trụ biểu năm 2011 Tộc trưởng: Trần Đăng Lạc Các Tộc trưởng trước: Trần Hữu Nhơn (mất ngày 22/6 Tân Mão).-Trân Đăng Mót,- Trần Hữu […]

 • Tộc Hoàng (Ngọc)

  23-09-2010 minhhien

  NHÀ THỜ HỌ HOÀNG( NGỌC) Địa điểm: Trên đường ngang, Xóm Đình Khánh thành năm 2000 Tộc trưởng: Hoàng Ngọc Điệc Các Tộc trưởng trước: Hoàng Ngọc Tôi- Hoàng Ngọc Vồ-Hoàng Ngọc Luân,Hoàng ngọc Nuôi, Loàng `Ngocj Lớn, Hoàng Ngọc Lộ, Hoàng Ngọc ngạch, Hoàng Xuân Thanh, Hoàng Công Hà… Việc Tiếu: năm Thìn Chạp mã: […]

 • TỘC HỌ HỒ

  26-01-2017 minhhien

  NHÀ THỜ HỌ HỒ Địa điểm: Trên đường Ngang, Đội 4. Giữa Xóm 25- 26 Khánh thành năm 2000 Tộc trưởng: Hồ Don Hồ Đới Các Tộc trưởng trước:Hồ Đới, Hồ Tá Lại, Hồ Bá Tý- Hồ Con… Việc Tiếu : Năm Thìn Chạp mã:  29 tháng 9 ÂL Mã Tổ : Từ xóm 31-31 […]

 • Tộc Trần (Đình)

  minhhien

  NHÀ THỜ HỌ TRẦN (Đình) ĐỊA ĐIỂM: Xóm Cùng, xóm 32. Khánh thành năm 1976 Tộc trưởng: Trần Đình Phùng Các Tộc trưởng trước:  Trần Đình Rớt-Trần Đình Bá- Trần Đình Liêu- Trần Đình Như…) Chạp mã: ngày 2-3 tháng 11

 • Tộc Nguyễn (Văn)

  minhhien

  NHÀ THỜ HỌ NGUYỄN (VĂN) Chưa cập nhật nhà thờ mới    Nhà thờ cũ   Địa điểm: Trên đường Cái Quan, xóm Đập (xóm 35) Khánh thành năm 1993.   Tộc trưởng: Nguyễn Xuân Thành (Trai) Các Tộc trưởng trước: Nguyễn Cháu, Nguyễn  Biên, Nguyễn văn Mượn- Nguyễn Văn Ngỗng-Nguyễn Văn Hoài-Nguyễn Văn Huấn-Nguyễn Văn […]