Thông tin về Tộc Trần Văn 09-02-2012 minhhien

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ
TRAI ĐÀN TRUY TIẾN TIÊN LINH
GIẢI OAN BÁT ĐỘ CHẨN TẾ CÔ HỒN
NGUYỆN CẦU ÂM SIÊU DƯƠNG THÁI
TỘC TRẦN VĂN
– Ngày 10/02 AL tức 02/03/2012 : 15h00 Thượng Phan Sơn Thuỷ
– Ngày 15/02 AL tức 07/03/2012 : 16h00 Lễ Triệu Tổ
– Ngày 16/02 AL tức 08/03/2012:
07h00: Lễ Hưng Tác, Thượng Phan tại nhà thờ Tộc Trần Văn
07h30: Nghinh Phan Sơn Thuỷ
08h00: Lễ Bạch Phậtt Khai Kinh
09h00: Thỉnh Tiêu Diện Đại Sỹ
10h00: Đề Vị Thỉnh Linh An Toạ
14h00: Tụng Kinh Thuỷ Sám – Cuốn Thượng
15h00: Tụng Kinh Thuỷ Sám – Cuốn Trung
16h00: Tụng Kinh Thuỷ Sám – Cuốn Hạ
17h00: Hành Đàn Bat Độ
18h00: Phóng Sanh Thả Hoa Đăng trước mặt làng Sông Ô Lâu

KHẮP NƠI CON CHÁU TRỞ VỀ
HƯỚNG LÒNG GHI NHỚ TỔ TIÊN HỌ TRẦN
(Thong tin tu Tran Thi Lai)

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác