Các Tộc họ

 • TỘC HỌ HỒ

  26-01-2017 minhhien

  NHÀ THỜ HỌ HỒ Địa điểm: Trên đường Ngang, Đội 4. Giữa Xóm 25- 26 Khánh thành năm 2000 Tộc trưởng: Hồ Don Hồ Đới Các Tộc trưởng trước:Hồ Đới, Hồ Tá Lại, Hồ Bá Tý- Hồ Con… Việc Tiếu : Năm Thìn Chạp mã:  29 tháng 9 ÂL Mã Tổ : Từ xóm 31-31 […]

 • Tộc Trần (Đình)

  minhhien

  NHÀ THỜ HỌ TRẦN (Đình) ĐỊA ĐIỂM: Xóm Cùng, xóm 32. Khánh thành năm 1976 Tộc trưởng: Trần Đình Phùng Các Tộc trưởng trước:  Trần Đình Rớt-Trần Đình Bá- Trần Đình Liêu- Trần Đình Như…) Chạp mã: ngày 2-3 tháng 11

 • Tộc Nguyễn (Văn)

  minhhien

  NHÀ THỜ HỌ NGUYỄN (VĂN) Địa điểm: Trên đường Cái Quan, xóm Đập (xóm 35) Khánh thành năm …?    Nhà thờ cũ Tộc trưởng: Nguyễn Xuân Thành (Trai) Các Tộc trưởng trước: Nguyễn Cháu, Nguyễn  Biên, Nguyễn văn Mượn- Nguyễn Văn Ngỗng-Nguyễn Văn Hoài-Nguyễn Văn Huấn-Nguyễn Văn Xưng. Việc Tiếu: Không Chạp mã: ngày 10 […]