Các Tộc họ

 • GHI NHẬN THÔNG BÁO HỌ ĐẶNG VIỆT NAM

  05-03-2011 minhhien

  danghuuhung 26-02-2011 at 12:56 [Sửa] Qua trang Web của langkemon kính gửi các bác,các cô ,chú,anh em langkemon mang dòng họ Đặng.Và con cháu dâu rễ họ Đặng. Ngài tiên hiền Đặng Nghiêm người khai hoa khoa bảng dòng tộc họ Đặng V,N đã được đúc tượng bằng đồng và được thờ tự tại Văn […]

 • CÁC TỘC HỌ

  22-01-2011 minhhien

  Ngày xưa, làng ta có 12 tộc họ, đến nay, làng Kế Môn có cả thảy 16 tộc họ. Để bà con (nhất là bà con phương xa) tiện việc theo dõi, chúng tôi sắp xếp thứ tự các tộc họ từ đầu làng đến cuối làng. Nếu tộc họ nào có thay đổi hoặc […]

 • Cây gia phả

  12-10-2010 minhhien

  Ông Nguyễn Thanh Trung có làm Gia phả bằng cách vẽ một cành cây. Đây là một cách làm Gia phả khá ấn tượng cần tham khảo. (có lẽ  làm Gia phả này chỉ thích hợp trong vài đời,còn nếu nhiều đời quá thì khó vẽ,khó thấy?)

 • Tộc họ Hoàng ( Thành )

  26-01-2017 admin

  Nhà thờ họ Hoàng Thành (mới) NHÀ THÒ HỌ  HOÀNG Thành (cũ). Địa điểm: Xóm 5, trên đường Ngang, ngược xóm Bàu. Trước đây, nhà thờ ở xóm Bến phụ, năm 1977 (?) mới chuyển về đây và trùng tu năm 1992. Nhà thờ họ được xây mới bên khu đất kế cạnh, khánh thành […]

 • Tộc Phan (Thại)

  minhhien

  NHÀ THỜ HỌ PHAN (Thại) Địa điểm: Đầu xóm Đề (Xóm 9), khánh thành tiền đàn năm 2002 Tộc trưởng: Phan Ngọ Tộc trưởng trước: Phan Thại Các Tộc trưởng trước: …Phan Thại, Phan Choai-Phan Thức-Phan Dinh-Phan trì-Phan Thừa-Phan Biên-Phan Loan-Phan Dung-Phan Chít-Phan Liên. Việc Tiếu: năm Tuất Chạp mã: 10-11 tháng 9 ÂL

 • Tộc Họ Hoàng

  minhhien

  Tộc họ Hoàng xóm 10 (xóm Nguyễn) Địa điểm: Xóm 10. Khánh thành năm 1995(?) Việc Tiếu : không Tộc trưởng: Hoàng Ngọc Nhựt   Các Tộc trưởng trước: Hoàng Tùng, Hoàng Diệp, Hoàng Ngọc Liễng-Hoàng Ngọc Hồ-Hoàng Ngọc Lững-Hoàng Ngọc Sang. Chạp mã: Ngày 8-9 tháng 9 Âm lịch

 • Tộc NGUYỄN THANH (Xuôi)

  minhhien

  * -Địa điểm: Trên đường Ngang  (Xóm 11) –Trùng tu: Nhà thờ: 1997 – Cổng Tam Quan: 2014 –Tộc trưởng: Nguyễn Thanh Thành (từ 2015) –Các cựu Tộc trưởng: Nguyễn Thanh Lạc (từ 2011), Nguyễn Thanh Kỉnh (từ 2009), Nguyễn Thanh Túc, Nguyễn Thanh Cần (từ 1964), Nguyễn Thanh Tôi,  Nguyễn Thanh Chỉ (từ 1955) […]

 • Tộc họ Lê

  minhhien

  Nhà thờ tộc họ Lê Địa điểm:  Trên đường ngang, đầu xóm Khe phụ (xóm 14) Khánh thành năm 1993. Lăng Mộ Tổ họ Lê (xóm 4-5 đi lên rú) Tộc trưởng: Lê Viết Các Tộc trưởng trước: Lê Cảnh Điệt, ( Tạ thế lúc 12 giờ 10 ngày 22/10/2015 (nhằm ngày 10/9 năm Ất […]

 • Tộc Phan (Văn)

  minhhien

  NHÀ THỜ HỌ PHAN (VĂN) Địa điểm: Đội 3, Xóm 16 Khánh thành năm 1999 Tộc trưởng: Phan Văn Cầu Các Tộc trưởng trước: Phan Văn Cớ-Phan Văn Hờn-Phan Văn Cóc-Phan Văn Hổi… Việc Tiếu: Bỏ Tộc có 2 nhánh Chạp mã: 28 tháng 8 Âm lịch

 • Tộc Trần (Đăng)

  minhhien

  NHÀ THỜ HỌ TRẦN (ĐĂNG) Ảnh chụp tháng 12/2012 Địa điểm: Trên đường Ngang, Đội 3.giưã xóm 18-19 Khánh thành năm 1986 (Bính Dần) Cổng Tam quan năm 2009 4 trụ biểu năm 2011 Tộc trưởng: Trần Đăng Lạc Các Tộc trưởng trước: Trần Hữu Nhơn (mất ngày 22/6 Tân Mão).-Trân Đăng Mót,- Trần Hữu […]

 • Tộc Hoàng (Ngọc)

  23-09-2010 minhhien

  NHÀ THỜ HỌ HOÀNG( NGỌC) Địa điểm: Trên đường ngang, Xóm Đình Khánh thành năm 2000 Tộc trưởng: Hoàng Ngọc Điệc Các Tộc trưởng trước: Hoàng Ngọc Tôi- Hoàng Ngọc Vồ-Hoàng Ngọc Luân,Hoàng ngọc Nuôi, Loàng `Ngocj Lớn, Hoàng Ngọc Lộ, Hoàng Ngọc ngạch, Hoàng Xuân Thanh, Hoàng Công Hà… Việc Tiếu: năm Thìn Chạp mã: […]

 • TỘC HỌ HỒ

  26-01-2017 minhhien

  NHÀ THỜ HỌ HỒ Địa điểm: Trên đường Ngang, Đội 4. Giữa Xóm 25- 26 Khánh thành năm 2000 Tộc trưởng: Hồ Don Hồ Đới Các Tộc trưởng trước:Hồ Đới, Hồ Tá Lại, Hồ Bá Tý- Hồ Con… Việc Tiếu : Năm Thìn Chạp mã:  29 tháng 9 ÂL Mã Tổ : Từ xóm 31-31 […]

 • Tộc Trần (Đình)

  minhhien

  NHÀ THỜ HỌ TRẦN (Đình) ĐỊA ĐIỂM: Xóm Cùng, xóm 32. Khánh thành năm 1976 Tộc trưởng: Trần Đình Phùng Các Tộc trưởng trước:  Trần Đình Rớt-Trần Đình Bá- Trần Đình Liêu- Trần Đình Như…) Chạp mã: ngày 2-3 tháng 11

 • Tộc Nguyễn (Văn)

  minhhien

  NHÀ THỜ HỌ NGUYỄN (VĂN) Địa điểm: Trên đường Cái Quan, xóm Đập (xóm 35) Khánh thành năm …?    Nhà thờ cũ Tộc trưởng: Nguyễn Xuân Thành (Trai) Các Tộc trưởng trước: Nguyễn Cháu, Nguyễn  Biên, Nguyễn văn Mượn- Nguyễn Văn Ngỗng-Nguyễn Văn Hoài-Nguyễn Văn Huấn-Nguyễn Văn Xưng. Việc Tiếu: Không Chạp mã: ngày 10 […]