TIN TRONG NGÀY 09-03-2012 minhhien

Một số hình ảnh trong lễ Việc Tiếu năm 2012
Tộc Trần Duy liên hoan với đoàn nghệ sỹ ca HuếPhản hồi (1)

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác