Các phương tiện về làng 06-09-2010 admin

Phương tiện về làng:

Để về làng Kế Môn, hiện nay có cả phương tiện đường thủy lẫn đường bộ:

– Đường bộ có xe đò, bến xe ngay tại chợ Đông Ba, Huế, mỗi ngày 3 chuyến. Thời gian xe chạy đến làng khoảng 2 giờ.

– Đường thủy: Cũng từ bến đò chợ Đông Ba. Đường thủy mất thời gian lâu hơn, khoảng 6-7 giờ. Để đến làng, đò phải vượt qua phá Tam Giang.

( còn tiếp)

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác