MỘT NÉT VĂN HÓA CỦA HỘI ĐỒNG HƯƠNG KẾ MÔN TẠI KON TUM 21-03-2013 minhhien

Về dự lễ làng tại Kon Tum, chúng có dịp tham dự đám tang anh Châu Trọng Kim, sinh 1978, ở 77 Nguyễn Trường Tộ, phường Duy Tân, mất ngày 7/2/Quý Tỵ (16/3/2013), Di quan 10/2/Quý Tỵ (21/3/2013) là rễ làng Kế Môn. Có dự buổi di quan này tôi mới biết đồng hương tại Kon Tum có nét văn hóa truyền thống, đó là tất cả những người con dân làng khi quá vãng, ngoài làng đi phúng điếu còn cử đội Âm công đến khiên quan,và nếu người quá vãng trên 50 tuổi thì làng sẽ cử luôn đội lộn gươm.
Gửi đến bà con những tấm hình mang nét văn hóa này


Bác Trần Cảnh, chấp lệnhBình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác