LỄ CÚNG CÔ HỒN TẠI LÀNG 04-04-2015 minhhien

Hằng năm, theo thông lệ cứ vào ngày 16 tháng 2 Âm lịch, tại làng lại có lễ cúng cô hồn của Làng và 4 đội.

Một số hình ảnh do anh Hồ Khoa gửi về trang web langkemon.com.vn.

Cảm ơn anh Hồ Khoa.

d a_n b_n c

h2 h3 h4 h5 h6 h7 h9

Phản hồi (1)

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác