GIỖ TỔ KIM HOÀN MIỀN TRUNG TẠI TP.HCM 04-10-2010 minhhien


Hội Kim hoàn Miền Trung tại TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ giỗ Tổ vào ngày 27-2 ở nhà ông Hồ Huệ

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác