DỰ GIỖ TỔ THỢ BẠC TẠI LÀNG 12-03-2019 minhhien

Ngày 7 tháng 2 năm Kỷ Dậu (12/3/209), 4 Hội đồng nghiệp Kim hoàn tại Đak Lăk đã đăng cai tổ chức giỗ đệ Nhất Tổ sư Cao Đình Độ tại nhà thờ Tổ Kim hoàn làng Kế Môn. Ngoài lễ thông thường, lễ hành chánh, đồng hương Kim hoàn tỉnh Đăk Lăk còn trao qùa cho đồng bào nghèo, cận nghèo trong làng.

Nhân đây, website langkemon.com.vn đã trao kỷ niệm chương cho những nhà tài trợ của thi do trang web tổ chức cho học sinh tại quê nhà.

Phản hồi (1)

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác