Điểm Nhấn

  • KẾ MÔN QUÊ TÔI

    26-10-2010 minhhien

    Chúng tôi thấy bài vè Kế Môn Quê Tôi của nhà thơ Nam Sơn (Hoàng Đông) dường như đã giới thiệu toàn cảnh làng Kế Môn (trong khoảng cuối thập niên 60). Ngày nay cảnh làng tuy có khác nhưng bài vè này là Kỷ vật một thời. Xin trân trọng giới thiệu. KẾ MÔN […]