ĐỒNG HƯƠNG LÀNG KẾ MÔN TẠI TỈNH ĐĂK LĂK

Hiện nay con dân làng Kế Môn sinh sống tại tỉnh Đăk Lăk rất đông và rải rát các quận, huyện. Do đó tại tỉnh Đak Lắk đã có 3 Hội đồng hương làng Kế Môn, đó là Đồng hương Kế Môn tại Ban Ma Thuột, Thị xã Buôn Hồ, Thị trấn ER KR và ngày 20 tháng Giêng năm nay (22/2/2011) hình thành thêm Đồng hương Kế Môn tại Thị trấn Ea Đrăng , huyện Ea Hleo.

Đồng hương Kế Môn tại Thị xã Buôn Hồ

Các thời kỳ trưởng làng: Ông Nguyễn Thanh Điền, Hồ Du, Nguyễn Thanh Vưu, Đặng Miên, hiện nay, quyền Trưởng làng là ông Nguyễn Tình.

Ban Trị sự hiện nay gồm có:

Ông Phan Văn Minh: Trưởng ban (ĐT 0987150769)

Ông Đặng Hữu Toàn

Ông Hoàng Long

Ông Bùi Viết Dương

Hội đồng hương tổ chức cúng làng vào ngày 16-17 tháng Giêng hằng năm.

Đình làng Kế Môn tại hẽm 67 Nguyễn Trãi, TX Buôn Hồ được xây dựng năm 1996 và khánh thành năm 1997. Đồng hương Kế Môn tại đây có 65 hộ với hơn 250 khẩu. Các họ Bùi, Hoàng, Đặng đều tổ chức được lễ tộc Họ.

Đặc điểm của Hội đồng hương tại TX Buôn Hồ: Nghi lễ nghiêm túc theo cổ truyền của làng, Làng thực hiện khiêng quan, lộn gươm …trong tang ma và tất cả các đám cưới làng đều tham dự.

Hội đồng hương tại TX Buôn Hồ vừa ra quy định: Tất cả những nam trên 40 tuổi khi lễ làng phải mặc áo the đen, nam trên 50 tuổi phải mặc áo Xanh.

Đồng hương Kế Môn tại Thị trấn EAKAR

Khoảng năm 1986, con dân làng Kế Môn bắt đầu vào mua bán, làm ăn tại ER KR Số lượng tăng dần, đến năm 1995 bắt đầu lập làng.                                      

Cử Bác Nhất: ông Trần Duy Dương làm Trưởng làng.

Bác Nhì : Ông Phan Văn Thông

Bác Ba : Ông Lê Thành Hiến

Ông  Hiện nay Hội đồng hương tại ER KR, có 32 hộ và trên 70 Hội viên (chưa có đình làng, thường tổ hức cúng làng tại nhà ông Trần Duy Dương). Hằng năm lễ làng vào ngày 8 tháng Giêng.

Chúng tôi vừa nhận được bài của anh Hồ Tá Diễn viết về Hội đồng hương làng Kế Môn ở KM52:

Hội đòng hương tại thij trấn EAKAR – DAKLAK .Được thành lập nãm 1993 . Tổng số hộ là 43 (tính thời điểm đó ) nhân khẩu là 98 người không tính tré em  Bác trưởng hội đầu tiên là bác TRÂN DUY TÍCH . Đến đàu năm 2007 vì lâm bệnh nên bác đã qua đời . Sau đó dân làng tín nhiêm và bầu bác TRẦN DUY DƯƠNG kế nhiệm . Hiên BĐH cúa hội gồm có :
1- Bác TRẦN DUY DƯƠNG ( trưởng hội )
2- Bác PHAN VĂN THÔNG ( phó hội )
3- Bác LÊ THÀNH HIẾU ( phó hội )
4- Bác BÙI ĐỜN ( phó hội )

CÁC ỦY VIÊN :
– PHAN HỨA
– HOÀNG LỢI
– PHAN VĂN TRUNG ( thư kí )
– BÙI VIẾT CHUẨN
Hằng năm làng thường họp mặt vào tối mồmg 4 tết , để bàn về phương hướng cúng làng đầu năm
.Đàu năm làng được cúng  vào 2 ngày mồng 7 và mồng 8 ÂL  ĐẾN ngày cúng tất cả con dân làng đều có mặt , kể cả con dân làng lân cận . Vì chưa có đình làng , nên thường cúng tại nhà bác trưởng ………..
Đồng hương Kế Môn tại Buôn Ma Thuột

Năm 1993, ông Hoàng Tường làm trưởng ban vận động thành lập làng và tổ chức họp làng đầu tiên và các lần kế tiếp tại nhà ông Hoàng Công Khốt.

Năm 1998 xây dựng được đình làng với diện tích 250m2 tại

Và bầu Trưởng làng đăù tiên là ông Bùi Viết Vĩnh

 

Đồng hương Kế Môn tại huyện EA H’LEO

Trước đây con dân làng Kế Môn sinh sông tại Thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’leo, đều tham gia lễ làng tại Thị xã Buôn Hồ. Do đi lại quá xa, só dân làng tại đây ngày càng đông nên qua 3 năm chuẩn bị, ngày 20 tháng Giêng năm nay, 25 hộ gia đình đã tổ chức Hội làng tại nhà ông Hoàng Ngọc Bảo, cử ông Hoàng Ngọc Trung làm trưởng làng. Ông Hoàng Ngoc Tuấn đã cùng đất để xây dựng đình làng, đang vận động xây dựng.

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb