CUỘC THI CÁC TRƯỜNG TẠI QUÊ NHÀ NĂM 2021 30-03-2021 minhhien

Trong năm học 2020-2921, trường Mầm non Điền Môn cho các cháu làm quen với tô tượng còn trường TH&THCS Nguyễn Lộ Trạch cho các em thi văn nghệ.

TRƯỜNG MẦM NON ĐIỀN MÔN

Cô Hoàng Thị Khánh Linh tặng màu sáp cho trường

TRƯỜNG TH&THCS NGUYỄN LỘ TRẠCH

website langkemon.com.vn trao kỷ niệm chương đến các trường và nhà tài trợ
Khán giả khá đông và xem đến tiết mục cuối

website đã nhận được tài trợ của:

 • Ông Hoàng Ngọc Anh (Sài Gòn)                               3.000.000 đ
 • Ông Hoàng Thảo (Sài Gòn)                                          500.000 đ
 • Anh Nguyễn Minh Phú (Sai Gòn)                              1.000.000 đ
 • Bà Đinh Thị Tuyết (CS 82)                                            500.000 đ
 • Ông Đặng Hồng Phú (BMT)                                          500.000 đ
 • Ông Đặng Hữu Lập ( Long Thành-ĐN)                      2.000.000 đ
 • Nhà hàng Sơn Huê (Kế Môn)                                      2.000.000 đ
 • Ông Trần Hữu Sấn (Sài Gòn)                                         500.000 đ
 • Ông Đặng Hữu Tường (Sài Gòn)                                   500.000 d
 • Ông Trần Duy Tư (Sài Gòn)                                            500.000 đ
 • Ông Nguyễn Đình Triều (Bình Dương)                      1.000.000 đ
 • Bà Đặng Thị Thu (Sài Gòn)                                          1.000.000 đ
 • Ông Hoàng Ngọc Ninh (Sài Gòn)                                1.000.000 đ
 • Chị Phan Thị Hiệp (CS 82 Đăk Lăk)                             2.000.000 đ
 • Anh Hoàng Ngọc Tuấn (CS 82 Đăk Lăk)                     1.000.000 đ
 • Ông Nguyễn Thanh Mạo (Sài Gòn)                                500.000 đ
 • Tiệm vàng Thuân Thành Duy Mong                                                                                 (87 Mai Thúc Loan – Huế )                                          2.000.000 đ
 • Tiệm vàng Kim Tín Duy Mong (207 Bà Triệu Huế)     1.000.000 đ
 • Anh Lê Văn Thành (Sài Gòn).                                       1.000.000 đ
 • Cô Hoàng Thị Khánh Linh (Sài Gòn) 500.000 đ
 • Tủ sách Túi Khôn (Sài Gòn) 2.000.000 đ
 • Chúng tôi sẽ tiếp tục ghi nhận sự đóng góp của các nhà tài trợ. Xin cảm ơn

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác