TỔNG KẾT THU CHI 05-05-2023 minhhien

CUỘC THI CỦA TRƯỜNG TH&THCS NGUYỄN LỘ TRẠCH

VÀ TRƯỜNG MẦM NON ĐIỀN MÔN

*

PHẦN THU:

Website langkemon.com.vn đã nhận được tài trợ của :

-Ông Hoàng Ngọc Anh (Sài Gòn)     ……………………. 1.000.000đ

-Ông Đặng Hữu Lập (Long Thành-ĐN)  ……………….…3.000.000đ

-Chị Phan Thị Hiệp (CS 82 Đăk Lăk)   ………………… ..1.000.000đ

-ĐĐ Thích Giác Thăng, TX Ngọc Nhiên (Đắklăk)   ……… 1.000.000đ

-Ông Hoàng Ngọc Ninh (Sài Gòn)…………………………1.000.000đ

-CLB Trẻ CS 52 (Đăk Lăk) ……………………………… 1.000.000đ

-Ông Nguyễn Đình Triều (Bình Dương)……………………1.000.000đ

-Trần Hữu Sấn (Sài Gòn) ……………………………………500.000đ

-Đặng Thị Bích Vân (Sài Gòn) ……………………………  500.000đ

-Hoàng Ngọc Tuấn CS 82 (ĐăkLăk) ……………………… .500.000đ

-Nhà hàng Sơn Huê (Kế Môn)……………………………  1.000.000đ

-Bà Hoàng Xuân Thảo (tiệm vàng Duy Mong, Huế) ………2.000.000đ

-Tiệm vàng Kim Tín Duy Mong 207 Bà Triệu, Huế……… 1.000.000đ

-Bà Đinh Thị Tuyết CS 82 (ĐăkLăk) ………………………  300.000đ

-Ông Nguyễn Thanh Mạo (Sài Gòn)………………………    500.000đ

-Ông Hoàng Khanh ( Hoa Kỳ)……………………………… 500.000đ

-Bác Sỹ Nguyễn Hữu Phúc (Sài Gòn)……………………   1.000.000đ

                                                                                          ———————

                                                                          Tổng thu: 16.800.000 đ

PHẦN CHI:

*Trường TH$THCS Nguyễn Lộ Trạch

Hoá trang + thưởng  :  ……………………………………. 8.000.000 đ

*Trường Mầm Non Điền Môn

-Đạo cụ + thưởng :      …………………………………….. 5.000.000 đ

-Phương tiện di chuyên : …………………………………. 1.400.000 đ

-Liên hoan Tổng kết:   ……………………………………. 1.400.000 đ

-Kỷ niệm chương :     16 x 30,000  …………………….. 480.000 đ

-In Giải thưởng           56 x 15.000 ……………………… 840.000 đ

                                                                            ——————

                                                          Tổng chi:  17.120.000 đ

Website langkemon.com.vn xin trân trọng cảm ơn quý NHÀ TÀI TRỢ đã đồng hành cùng trang web để chăm lo cho các em học sinh tại quê nhà.

*ĐẶNG MINH HIỀN

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác