ĐH Buôn MaThuột

  • ĐỒNG HƯƠNG CÁC NƠI CÚNG LÀNG

    21-01-2012 minhhien

    Chúng tôi nhận được một số thông tin về lễ cúng làng tại các tỉnh, xin gửi đến bà con, nếu ai có về ăn Tết các địa phương này thì nên sắp xếp đến dự. * Nếu có sai sót, xin bà con (nhất là các Ban Điều Hành) điều chỉnh. * Xin bà […]

  • ĐỒNG HƯƠNG LÀNG KẾ MÔN TẠI TỈNH ĐĂK LĂK

    23-02-2011 minhhien

    Hiện nay con dân làng Kế Môn sinh sống tại tỉnh Đăk Lăk rất đông và rải rát các quận, huyện. Do đó tại tỉnh Đak Lắk đã có 3 Hội đồng hương làng Kế Môn, đó là Đồng hương Kế Môn tại Ban Ma Thuột, Thị xã Buôn Hồ, Thị trấn ER KR và […]