ĐH Buôn MaThuột

  • ĐỒNG HƯƠNG LÀNG KẾ MÔN TẠI TỈNH ĐĂK LĂK

    23-02-2011 minhhien

    Hiện nay con dân làng Kế Môn sinh sống tại tỉnh Đăk Lăk rất đông và rải rát các quận, huyện. Do đó tại tỉnh Đak Lắk đã có 3 Hội đồng hương làng Kế Môn, đó là Đồng hương Kế Môn tại Ban Ma Thuột, Thị xã Buôn Hồ, Thị trấn ER KR và […]