LỄ LÀNG TẠI BAN MA THUỘT 21-02-2014 minhhien

Tối ngày 19 tháng Giêng năm Giáp Ngọ (18/2/2014) Đồng hương Ban Ma Thuột tổ chức cúng Minh niên tại đình làng,  số 7 đường Yplô Êban. Mở  đầu với lễ túc yết và cúng cô hồn, ngày mai, 20 tháng Giêng sẽ lễ chánh tế.

Năm nay, trong lễ ngày đầu này, đồng hương về tham dự khá đông, đặc biệt là lớp trẻ và lớp trẻ cũng hăng hái trong các phần việc. Xin gửi đến bà con một số hình ảnh trong ngày này

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác