Võ Thánh 15-09-2010 minhhien

VÕ THÁNH

Địa điểm:

Nơi thờ các vị quan võ

Văn tế ?

Tế : tháng 2, ngày Đinh

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác