VỀ LÀNG CUỐI NĂM 2018 30-12-2018 minhhien

 

Ghi nhận ở làng vào cuối năm 2018

Hình ảnh cồn nổi và búa, đe (theo phong thủy tượng trưng cho búa, đe, nghề truyền thống của làng) mới khánh thành

 

 

 

 

Tộc Nguyễn (ngược) chỉnh trang chuẩn bị cho Việt Tiéu năm 2019

Tộc Trần Đăng đổ bê tông đường vào Tộc chuẩn bị đón Tết Kỷ hợi

 

 

 

 

Chùa Vạn Phước đang trùng tu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác