ĐẠI LỄ VIỆC TIẾU HỌ TRẦN VĂN 25-03-2024 Thao Nguyen

Một số hình ảnh tiêu biểu về Đại lễ Việc Tiếu tại Họ Trần Văn ngày 24/3/2024 (ảnh do phóng viên Minh Hiền cung cấp)

Ghi chú của Thao Nguyen:

“Trai Đàn” hay “Trai Đàn Chẩn Tế” lúc nguyên sơ được tổ chức ở chùa làng Vạn Phước, nhưng khi được các tộc họ mang về Từ Đường đã trở thành một “Tiếu Đàn” để phù hợp với các nghi lễ cổ truyền của tổ tiên ở tộc họ. Vì vậy có thể nói “Trai Đàn Chẩn Tế” ở họ Trần Văn hiện nay cũng là một “Đại Lễ Việc Tiếu”, chỉ khác là mang đậm màu sắc tôn giáo hơn mà thôi”. Như vậy, năm nay Giáp Thìn 2024 có tất cả 5 họ tổ chức lễ gồm theo thứ tự thời gian: họ Trần Văn, họ Trần Duy, họ Bùi, họ Hồ và họ Hoàng Ngọc.

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác